Sprijin cu 41,5% din salariu, pentru angajatorii cu oameni în șomaj tehnic

 ”41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat se acorda începând cu 1 iunie 2020 din bugetul asigurărilor pentru șomaj”, a comunicat astăzi Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Vaslui

Cine beneficiază?

– Angajatorii ai căror angajaţi au beneficiat de prevederile art. XI alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, cu completările ulterioare,în perioada stării de urgenţă sau alertă .

-Angajatorii ai căror angajaţi au avut contractele individuale de muncă suspendate în conformitate cu prevederile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu au beneficiat de prevederile art. XI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, cu completările ulterioare, în perioada stării de urgenţă sau alertă .

Atentie !

Solicitare se face numai pentru persoanele care au avut o durată a suspendării a contractului individual de muncă de minimum 15 zile în perioada stării de urgenţă sau de alertă şi au beneficiat fie de indemnizaţiile prevăzute de art. XI şi XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, cu completările ulterioare, fie de prevederile art. 53 din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Perioada și suma decontată din bugetul asigurărilor pentru somaj :

-decontarea unei părţi din salariu, suportată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, reprezentând 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, cu modificările ulterioare pe o perioadă de trei luni .

Cine nu beneficiază ?

-Instituțiile și autoritățile publice, astfel cum sunt  definite prin Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și prin Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare

-Angajatorii care la data solicitării acordării acestor sume se află în faliment, dizolvare, lichidare sau care au activități suspendate sau restricții asupra acestora din alte motive decât cele generate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

 

Important!

Decontarea unei părți din salariu reprezentând 41,5% din salariul de baza brut nu se cumulează cu subvențiile care se acordă în cazul angajatilor pentru care angajatorii au încheiat cu AJOFM Vaslui contracte sau conventii în baza art.80,85 și 93^4 din Legea 76/2002, cu modificările și completările ulterioare.

 

Cum facem solicitarea ?

Angajatorii suportă integral contravaloarea salariilor angajaților și ulterior, începând cu data de întâi până la data de 25 a lunii următoare perioadei de raportare căreia îi sunt aferente veniturile, depun prin intermediul platformei aici.gov.ro următoarele documente  :

  • cerere semnată și datată de reprezentantul legal
  • declarație pe propria răspundere
  • lista persoanelor care beneficiază de această sumă, asumată de reprezentantul legal