Şomerii înregistraţi în evidenţele AJOFM Vaslui pot beneficia de prime de mobilitate

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vaslui reaminteşte că şomerii înregistraţi în evidenţele sale pot beneficia de  prime de mobilitate (prima de încadrare şi prima de instalare), astfel:

  • persoanele înregistrate ca şomeri în evidenţele AJOFM Vaslui şi care se încadrează, potrivit legii, într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 15 km de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa, beneficiază de o primă de încadrare al cărei cuantum se calculează la 0,5 lei/ km, dar nu mai mult de 55 lei/zi, proporţional cu numărul de zile în care îşi desfăşoară efectiv activitatea la angajator. Prima de încadrare se acordă pe o perioadă de 12 luni.
  • persoanele înregistrate ca șomeri în evidenţele AJOFM Vaslui care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanță mai mare de 50 km față de localitatea în care îşi au domiciliul sau reședința şi ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul sau își stabilesc reședința în localitatea respectivă sau în localitățile învecinate acesteia, pot beneficia de o primă de instalare.

Prima de instalare se acordă, astfel:

  • 500 lei pentru persoanele înregistrate ca șomeri în evidenţele AJOFM Vaslui și care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul/ reședința ;
  • 500 lei pentru persoanele înregistrate ca șomeri în evidenţele AJOFM Vaslui și care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul/ reședința, în situația în care sunt însoțite de membrii familiei în sensul Legii Nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, iar în cazul familiei monoparentale, în situația în care sunt însoțite de copilul sau copiii aflați în întreținere;
  • în cazul în care ambii soți îndeplinesc condițiile de acordare a primei de instalare, unul va primi suma de 12.500 lei, iar celălalt va primi o primă de instalare în cuantum de 3.500 lei.

Primele de instalare, în cuantumurile enunţate mai sus, se acordă în două tranşe: 50% din suma stabilită, la data instalării şi 50% după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare.

Prin excepție, în situația în care angajatorul sau autoritățile publice locale sau centrale, asigură locuință de serviciu sau suportarea cheltuielilor aferente din fonduri ale angajatorului sau fonduri publice, prima de instalare se acordă în cuantum diferențiat, astfel:

  • 500 lei pentru persoanele care îşi schimbă domiciliul sau reşedinţa;
  • 500 lei atât în cazul persoanelor care îşi schimbă domiciliul sau reşedinţa şi sunt însoțite de membrii familiei, cât şi în cazul familiei monoparentale, în situația în care este însoțită de copilul sau copiii aflați în întreținere;
  • 500 lei pentru fiecare soț care îndeplineşte condiţiile pentru acordarea primei de instalare.

Prima de instalare, stabilită prin excepţiile respective, se acordă într-o singură tranșă, la data instalării.

Beneficiază de primele de mobilitate persoanele care se încadrează în muncă, cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puţin 12 luni. Prima de încadrare şi prima de instalare nu se cumulează.