Prime acordate şomerilor

Şomerilor cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizaţia de şomaj şi se angajează cu normă întregă, şi, ca urmare a angajării, le încetează plata indemnizaţiei de şomaj, beneficiază, din momentul angajării până la sfârşitul perioadei pentru care erau îndreptăţiţe şă primească indemnizaţia de şomaj, de o sumă lunară, acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, reprezentând 30% din cuantumul indemnizaţiei de şomaj, stabilită, şi după caz, reactualizată conform legii.

Şomerii înregistraţi la AJOFM Vaslui, de cel puţin 30 de zile, care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj, în situaţia în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 3 luni, ulterior datei înregistrării, beneficiază de primă de activare în valoare de 500 de lei.

Persoanele înregistrate  ca şomeri la AJOFM Vaslui şi care se încadrează în muncă într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 15 km de localitatea de domiciliu sau reşedinţă, pot beneficia de o primă de încadrare, neimpozabilă. Cuantumul primei se calculează la 0,5lei/km, dar nu mai muld de 55 lei-zi, proporţional cu numărul de zile în care persoanele în cauză desfăşoară efectiv activitatea la angajatorul la care se realizează încadrarea în muncă. Prima de încadrare se acordă pe o perioadă de 12 luni.

Persoanele înregistrate  ca şomeri la AJOFM Vaslui, care se încadrează în muncă într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km de localitatea în care îşi au domiciliu sau reşedinţa şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul ori îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în localităţi învecinate acesteia pot beneficia de o primă de instalare, neimpozabilă, destinată stimulării încadrării în muncă, asigurării cheluielilor pentru locuire în noul domiciliu sau noua reşedinţă, şi/sau pentru reîntregirea familiei, după caz.

Prima de instalare se acordă diferenţiat astfel:

Prima de instalare se acordă astfel:

  1. a) 12.500 lei pentru persoanele înregistrate ca şomeri la ajofm Vaslui şi care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa;
  2. b) 15.500 lei pentru persoanele care îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa, în situaţia în care sunt însoţite de membrii familiei în sensul Legii 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, iar în cazul familiei monoparentale, în situaţia în care sunt însoţite de copilul sau copiii aflaţi în întreţinere.

În cazul în care ambii soţi îndeplinesc condiţiile de acordare a primei de instalare, unul va primi suma de 12.500 lei iar celălalt va primi o primă de instalare în cuantum de 3.500 lei.

Prima de instalare se acordă în două tranşe, astfel:o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, la data instalării; o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare.

Prima de încadrare şi prima de instalare nu se cumulează.

Primele de mobilitate (de instalare şi de instalare) se acordă persoanelor care au domiciliul sau reşedinţa ori îşi stabilesc noul domiciliu sau noua reşedinţă în zonele prevăzute în PLANUL NAŢIONAL DE MOBILITATE.

Persoanele înregistrate ca şomeri la AJOFM Vaslui, care se încadrează în muncă într-o altă localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respecivă sau în localităţi învecinate acesteia, beneficiază de o primă de relocare, neimpozabilă, acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, egală cu 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu sau noua reşedinţă, dar nu mai mult de 900 lei. Prima de relocare se acordă persoanelor a căror venituri nete lunare realizate de către acestea  în situaţia în care sunt persoane singure sau împreună cu familile acestora nu depăşesc suma de 5000 lei/lună. Beneficiază de prima de relocare persoanele care se încadrează în muncă, cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 12 luni.

Prima de relocare nu se cumulează cu prima de activare, cu prima de încadrare sau cu prima de instalare. Informații suplimentare se pot obține de la sediul AJOFM Vaslui, strada Spiru Haret, nr.5, telefon 0235/318.184, email: vaslui@ajofm.anofm.ro .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.