Primăria Municipiului Vaslui : ”RĂMAS BUN, distinse domnule Stamate Ioan, în călătoria spre lumea celor drepţi!”

Luna lui Răpciune tot strânge laolaltă jertfele preaiubiţilor noştri semeni. Încă un om valoros se întoarce către sudoarea pământului din care a fost zămislit, îndeplinindu­-şi cu prisosinţă misiunea sa aici şi câştigându-şi pentru eternitate recunoştinţa noastră.

Slujitor devotat al comunităţii locale vasluiene, Ioan Stamate a iubit atât de mult oamenii, încât şi-a închinat mulţi ani din viaţă reprezentându-le cu cinste interesele, atât în calitate de membru al Consiliului Consultativ al Seniorilor din cadrul Primăriei Municipiului Vaslui, cât şi de preşedinte al Consiliului Judeţean al Pensionarilor Vasluieni.

Din partea colectivului Primăriei Municipiului Vaslui vă adresăm un ultim RĂMAS BUN, distinse domnule Stamate Ioan, în călătoria spre lumea celor drepţi!

Dumnezeu să aline sufletele întristate ale celor rămași!

Cu adâncă  durere în suflet,

Primar,

Ing. Vasile Pavăl