Post vacant la „Permise auto”

Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) organizează concurs, cu recrutare din sursă internă, din rândul agenţilor de poliţie/maiştrilor militari/subofiţerilor din Ministerul Afacerilor Interne, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în vederea încadrării prin trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie, a unui număr de 11 posturi vacante de ofiţer (funcţionar public cu statut special), existente în statele de organizare ale Serviciilor Publice Comunitare Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor judeţene. Unul dintre aceste posturi este de ofiţer specialist I, prevăzut la poziţia 2/a, în statul de organizare al SPCRPCIV Vaslui.

Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ mai multe condiţii să fie absolvenţi de studii universitare de lungă durată (S) în domeniile ştiinţe juridice, ştiinţe economice, ştiinţe administrative, ingineria transporturilor, ingineria autovehiculelor şi inginerie mecanică sau studii superioare de licenţă ciclul I de studii universitare în domeniile ştiinţe juridice, ştiinţe economice, ştiinţe administrative, ingineria transporturilor, ingineria autovehiculelor şi inginerie mecanică, să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare, să fi obţinut calificativul de cel puţin ,,BINE” pentru poliţişti, respectiv ,,FOARTE BUN” pentru cadrele militare, după caz, la ultimele două evaluări/aprecieri., să deţină certificat sau autorizaţie de acces la informaţii clasificate, cel puţin ,,SECRET DE SERVICIU” si să fie declaraţi,,apt” din punct de vedere psihologic şi medical pentru trecere în corpul ofiţerilor de poliţie.
Pentru participarea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de recrutare care trebuie să conţină mai multe documente:
Concursul se va desfăşura la sediul Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor din Bucureşti, în perioada 5 ianuarie – 8 ianuarie 2016 şi va consta într-un test scris şi un interviu structurat pe subiecte profesionale din tematica dată. Aprecierea rezultatelor finale ale probei de concurs se face cu note de la 1 la 10.
Nota de promovare a fiecărei probe de concurs este minimum 7,00.
Este declarat ,,admis” la concurs candidatul care a obţinut nota finală cea mai mare. Cererile de participare la concurs vor fi adresate prefectului judeţului respectiv (însoţite de curriculum vitae şi copii ale diplomelor/certificatelor care să ateste studiile/cursurile absolvite, inclusiv anexele acestora – foile matricole), vor fi depuse şi se vor înregistra la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor al judeţului respectiv, până la 22. decembrie 2015, ora 16.00.
Tematica şi bibliografia de concurs se vor afişa la sediul Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor şi pe site-ul oficial www.drpciv.ro la secţiunea carieră.
Informaţii suplimentare privind modul de participare şi documentele necesare se pot obţine la telefon 021-301.95.73 sau interior 14327- Serviciul Resurse Umane al Direcţiei Regim Permise Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, în zilele lucrătoare între orele 8.00-16.00.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.