Munca nedeclarată, în vizorul ITM Vaslui!

În îndeplinirea obiectivelor prevăzute de Legea nr. 108/1999, republicata – Legea pentru înfiintarea si organizarea Inspectiei Muncii,  inspectorii de muncă au  desfăşurat în luna noiembrie 2022 activităţi specifice urmărind respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă.

Activitatea zilnică a inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancţionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate, zilnic, către Inspecţia Muncii.
Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Vaslui, în activitatea de control:

În domeniul relaţiilor de muncă:

În luna noiembrie, în domeniul relațiilor de muncă la nivelul județului Vaslui au fost efectuate un număr de 106 controale. Din cele 106 controale efectuate, 102 controale au avut ca obiectiv principal identificarea muncii nedeclarate în toate formele ei. 

În urma verificărilor au fost sancționați 24 angajatori, fiind aplicate 34 sancțiuni contravenționale. Valoarea totală a amenzilor in luna noiembrie este 306.000 lei. Pentru neconformitățile constatate au fost dispuse 231 de măsuri de intrare în legalitate. 

În luna noiembrie au fost sancţionati pentru muncă nedeclarată, un numar de 7 angajatori fiind identificate 13 persoane care prestau muncă nedeclarată. Pentru persoanele identificate că prestau muncă nedeclarată, angajatorilor le-au fost aplicate amenzi în valoare de 20.000 lei pentru fiecare persoană, valoarea totală a amenzilor pentru munca nedeclarată în luna noiembrie fiind de 270.000 lei. 

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

In luna noiembrie 2022, inspectorii de muncă din cadrul Compartimentului Control Securitate şi Sănătate în Muncă au efectuat vizite de inspectie la 73 de angajatori şi au încheiat 73 de procese verbale de  control.

In urma vizitelor de inspecţie efectuate de către inspectorii de muncă din cadrul Compartimentului Control Securitate şi Sănătate în Muncă, în luna noiembrie 2022 au fost constatate 83 de neconformităţi.

Pentru neregulile constatate au fost sanctionaţi un număr de 42 de angajatori, fiind aplicate 80 de sancţiuni contravenţionale cu avertisment şi 2 sacţiuni contravenţionale cu amendă în valoare de 12.000 lei.

In luna noiembrie 2022 au fost comunicate de angajatori, un număr de 4 evenimente, în care au fost implicaţi lucrători urmând a fi finalizate cercetări în vederea stabilitii caracterului lor.

În perioada 07 – 11 noiembri 2022 s-a desfășrt Campania Naținală privind respectarea
de către transportatorii rutieri a prevederilor legale referitoare la încheierea și
executarea contractelor individuale de muncă, a timpului de muncă și de odihnă a
conducătorilor auto (lucrători mobili), a legislației și a directivelor europene ce vizează
detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii transnaționale transpuse în legislația
națională, cod CAEN 4941 – Transporturi de mărfuri, cod CAEN 4931 – Transporturi
urbane, suburbane și metropolitan de călători .  

Acțiunile de control întreprinse de inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Vaslui s-au
desfășurat împreună cu inspectoii de trafic din cadrul inspectoratelor teritoriale ale
ISCTR Vaslui. 

Echipele de control au urmărit în mod special realizarea obiectivelor
propuse.
Obiectivele campaniei au vizat: identificarea angajatorilor care folosesc muncă
nedeclarată și luarea măsurilor care se impun pentru respectarea prevederilor legale în
domeniul relațiilor de muncă, controlul privind respectarea timpului de muncă și de
odihnă, deterrminarea angajatorilor de a respecta prevederile Codului muncii – Legii nr.53/2003, republicată, modificată și completată, ale H.G. nr.905/2007 cu modificările
și completările ulterioare și ale legilor speciale în domeniul transportului rutier privind
timpul de muncă și de odihnă al conducătorilor auto, creșterea gradului de conștientizare
a angajatorilor și al angajaților în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor
legale în domeniul relațiilor de muncă, diminuarea consecințelor sociale și economice
negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii care desfășoară activtate în
domeniul transportului rutier, a prevederilor legale privind timpul de muncă și de odihnă,
eliminarea tuturor neconformităților constatate, prin dispunerea de masuri obligatorii de
intrare în legalitate și aplicare a sancțiunilor contravenționale coreespunzătoare.