ITM în acțiune! Amenzi de peste 400.000 lei

În îndeplinirea obiectivelor prevăzute de Legea nr. 108/1999, republicata – Legea pentru înfiintarea si organizarea Inspectiei Muncii,  inspectorii de muncă au  desfăşurat în luna octombrie 2022 activităţi specifice urmărind respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă.

Activitatea zilnică a inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancţionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate, zilnic, către Inspecţia Muncii.
Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Vaslui, în activitatea de control:

În domeniul relaţiilor de muncă:

În luna octombrie, în domeniul relațiilor de muncă la nivelul județului Vaslui au fost efectuate un număr de 108 controale. Din cele 108 controale efectuate, 40 controale au avut ca obiectiv principal identificarea muncii nedeclarate în toate formele ei. 

În urma verificărilor au fost sancționați 40 angajatori, fiind aplicate 40 sancțiuni contravenționale, 20 de amenzi dintre care 18 aplicate angajatorilor, 2 aplicate persoanelor fizice. Valoarea totală a amenzilor fiind 402.500 lei. Pentru neconformitățile constatate au fost dispuse 235 de măsuri de intrare în legalitate. 

În luna octombrie au fost sancţionati pentru muncă nedeclarată, un numar de 4 angajatori fiind identificate 4 persoane care prestau muncă nedeclarată. Pentru persoanele identificate că prestau muncă nedeclarată, angajatorilor le-au fost aplicate amenzi în valoare de 20.000 lei pentru fiecare persoană, valoarea totală a amenzilor pentru munca nedeclarată în luna octombrie fiind de 80.000 lei. 

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

In luna octombrie 2022, inspectorii de muncă din cadrul Compartimentului Control Securitate şi Sănătate în Muncă au efectuat vizite de inspectie la 51 de angajatori şi au încheiat 51 de procese verbale de  control.

In urma vizitelor de inspecţie efectuate de către inspectorii de muncă din cadrul Compartimentului Control Securitate şi Sănătate în Muncă, în luna octombrie 2022 au fost constatate 75 de neconformităţi.

Pentru neregulile constatate au fost sanctionaţi un număr de 33 de angajatori, fiind aplicate 76 de sancţiuni contravenţionale cu avertisment şi 3 sacţiuni contravenţionale cu amendă în valoare de 19.000 lei.

In luna octombrie 2022 au fost comunicate de angajatori, un număr de 8 evenimente, în care au fost implicaţi lucrători urmând a fi finalizate cercetări în vederea stabilitii caracterului lor.

In perioada 05 – 07.10.2022, s-au desfășurat, la nivel național, acțiuni de control pentru
identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în
domeniul construcţiilor – cod CAEN 41,42,43, precum și pentru verificarea respectării de către
angajatori a prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă.
Inspectorii de muncă au verificat: angajarea personalului (inclusiv transmiterea contractelor
individuale de muncă în aplicaţia REVISAL, în termenul legal și utilizarea muncii copiilor şi a
tinerilor); timpul de muncă şi timpul de odihnă; repausuri periodice (repausul săptămânal,
repausul zilnic, sărbătorile legale); garantarea în plată a salariului minim în construcții,
potrivit O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice
și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și
prorogarea unor termene.

“Deși derulată doar pe parcursul a trei zile,
această campanie în domeniul construcțiilor ne-a pus, din nou, în fața celui mai nociv
fenomen de pe piața muncii: munca nedeclarată.

Scopul campaniei a fost acela de creştere a gradului de conştientizare, atât a
angajaţilor cât şi a angajatorilor în ceea ce priveşte necesitatea aplicării şi respectării
legislației muncii pentru diminuarea cazurilor de muncă nedeclarată și subdeclarată. La
acest capitol, suntem în fața unui paradox, întrucât, din practică, interacționând cu
angajatorii, ne este semnalată o criză acută de forță de muncă în acest domeniu, însă, cu
toate acestea, foarte mulți angajatori recurg la folosirea lucrătorilor fără întocmirea de
forme legale de muncă, cu toate dezavantajele, pentru angajat și angajator, care decurg de
aici.”

 – Chirvase Gheorghe – Inspector Sef, Inspectoratul Teritorial de Muncă Vaslui