Consiliului Județean Vaslui împarte 21,73 milioane lei către primăriile cu datorii și către cele cu proiecte în derulare

36 de primării din județ vor beneficia de bani suplimentari de la Consiliul Județean Vaslui, care propune spre votul consilierilor repartizarea sumei de de 21,73 milioane lei  din fondul aflat la dispoziţia Consiliului Județean Vaslui din impozitul pe venit pentru anul 2021. 

Proiectul de hotărâre are la bază adresele unităților adminsitrativ-teritoriale prin care solicită consiliului județean fonduri în vederea asigurării cheltuielilor de funcționare până la finele exercițiului bugetar, finalizării obiectivelor de investiții, dar și pentru cofinanțarea proiectelor de investiții pe care le au în derulare în comunitățile lor sau care au fost finalizate și trebuie recepționate pentru a nu fi în situația de a returna fondurile atrase din diverse surse de finanțare (PNDL, POR, POIM).

Unele unități administrativ-teritoriale se află în situația neplăcută de a fi executate silit pentru lucrări care le-au fost prestate și pe care nu le-au plătit, deoarece sumele alocate anul acesta prin legea bugetului de stat au fost insuficiente, chiar și pentru achitarea salariilor și a cheltuielilor minime de funcționare. Pe lista unităților administrative care vor primi fonduri suplimentare se află și orașele Huși, Negrești și Murgeni.

Repartizarea fondului aflat la dispozitia Consiliului Judetean Vaslui din impozitul pe venit, pentru anul 2021

UM = mii lei

Nr. crt.

Unitatea Administrativ Teritoriala Suma

1 BALTENI 400
2 BUNESTI – AVERESTI 500
3 COROIESTI 1.000
4 COZMESTI 1.000
5 DODESTI 300
6 DRAGOMIRESTI 500
7 EPURENI 300
8 FERESTI 300
9 GHERGHESTI 300
10 GÂRCENI 500
11 HOCENI 400
12 IVANESTI 400
13 LUNCA BANULUI 200
14 MICLESTI 500
15 MUNTENI DE JOS 400
16 MUNTENI DE SUS 300
17 OL TENESTI 500
18 P ADURENI 400
19 PERIENI 500
20 POCHIDIA 300
21 PUIESTI 500
22 PUNGESTI 300
23 PUSCASI 200
24 ROSIESTI 400
25 SOLESTI 200
26 STEFAN CEL MARE 1.400
27 SULETEA 300
28 TUTOVA 500
29 VETRISOAIA 334
30 VIISOARA 500
31 VINDEREI 700
32 ZAPODENI 500
33 ZORLENI 1.000
34 HUSI 3.500
35 NEGRESTI 1.400
36 MURGENI 1.000
TOTAL 21.734