Conducerea Sucursalei Vaslui a Aquavas SA încurajează folosirea platformei online a societății,  www.aquavaslui.ro, pentru transmiterea indecsului sau pentru plăți

 

Ne aflăm în perioada în care vasluienii pot transmite indecsul de consum înregistrat de contorii de apă. Conducerea Sucursalei Vaslui a Aquavas SA încurajează folosirea platformei online a societății,  www.aquavaslui.ro , dar explică și care sunt cauzele care duc la diferențe între cantitatea înregistrată de contorul de branșament și suma consumurilor utilizatorilor pe acel branșament. 

”Prin accesarea site-ului societatii www.aquavaslui.ro și crearea unui contului on-line al utilizatorului se permite nu numai  vizualizarea şi imprimarea pe suport de hârtie a facturii si a istoricului consumurilor și plăţilor inregistrate, dar și achitarea on-line a contravalorii serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare, prestate de societatea noastră, precum șitransmiterea indexului înregistrat de contor ( autocitire) în perioada 23-29 ale fiecarei luni”, explică ing. Romică Huhurez, directorul sucursalei Vaslui a Aquavas SA.

În privința cauzelor care duc la diferențe intre cantitatea înregistrata de contorul de branșament si suma consumurilor utilizatorilor pe acel branșament, directorul unității enumeră defecțiunile in instalațiile comune ale branșamentului;  netransmiterea indicațiilor repartitorilor de costuri (contorii de apa rece din apartament) din cadrul branșamentului respectiv; transmiterea eronata a indicatiilor repartitorilor; intervenții ale persoanelor neautorizate pentru repararea unor defecțiuni in instalațiile utilizatorilor(descărcarea si încărcarea cu apa a instalațiilor branșamentului),  intervenții asupra repartitorilor de costuri(contori de apa rece) sau instalațiilor de utilizare a apei la subsolul blocurilor (scărilor) necontorizate; spălarea subsolurilor cu apă , aceasta fiind înregistrata de contorul de branșament; diferențe de clasa de precizie ale repartitorilor de costuri din apartamente;

Legislația din ultimii ani a adus unele modificări importante in relația operator – utilizator, menâionate dealtfel și pe factura pentru utilizatori persoane fizice si juridice .

Printre altele, se specifică:

Proprietatea într-un condominiu (bloc, scară), conform prevederilor Legii nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, cuprinde pe lângă locuință, locurile de trecere, scările și casa scărilor și coridoarele; pereții perimetrali și despărțitori dintre proprietăți și/sau spațiile comune; subsolul; coșurile de fum; holurile; instalațiile de apă și canalizare, electrice, de telecomunicații, de încălzire și de gaze de la branșament/racord până la punctul de distribuție către părțile aflate în proprietate individuală; canalele pluviale; paratrăsnetele; antenele colective; podul; pivnițele, boxele, spălătoria, uscătoria; ascensorul; interfonul – partea de instalație de pe proprietatea comună; rezervoarele de apă; centrala termică proprie a clădirii; crematoriul; tubulatura de evacuare a deșeurilor menajere; structura de rezistență; fațadele; acoperișul; terasele, atât cele cu care a fost înzestrată clădirea în timpul construcției sau cu care a fost dotată mai târziu de către proprietari.

  1. Contractarea serviciului de furnizare a apei se face la bransamentul condominiului (bloc, scară), aspect prevazut la art.31.(5) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare: ,,indiferent de sistemul de distribuţie a apei în condominiu (bloc, scară), contractarea individuală a furnizării/prestării serviciului cu utilizatorii din condominiu se face în punctul de delimitare dintre reţeaua publică şi instalaţia interioară a condominiului, respectiv contorul montat la branşamentul condominiului, pentru alimentarea cu apă, şi căminul de racord, pentru preluarea la canalizare”;

Pana la încheierea contractelor de furnizare a apei cu reprezentatul legal al locatarilor, împărțirea consumurilor o face operatorul de servicii, pentru ca locatarii sa beneficieze de acest serviciu.

  1. Facturarea consumului de apa se face ținând seama de art.31.(7)(b) din „ Legea serviciului de alimentare cu apa si canalizare nr. 241/2006”, modificata prin „Legea 224” / 24 iulie 2015, care prevede ca operatorul este obligat pana la încheierea contractului de furnizare cu reprezentantul legal, „sa repartizeze pe fiecare unitate imobiliara consumul de apa înregistrat de contorul montat la  branșamentul condominiului; diferența dintre consumul înregistrat de contorul de branșament si suma consumurilor individuale se repartizează egal pe unitatea imobiliara si se facturează individual”;

Conform art 31. Alin(7) lit (b) din Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr.241/2006 republicata, cu modificările si completările ulterioare, diferența dintre cantitatea de apa înregistrata de contorul de branșament si suma consumurilor interioare s-a repartizat egal pe fiecare unitate imobiliara.

Referitor la diferenta de consum facturata precum si modul de reglare a consumului, facem trimitere la prevederile art.14 alin(1) si (2) din contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, care prevad

Art 14(1) Facturarea se face lunar, in baza preturilor si tarifelor aprobate si a cantitatilor efectiv determinate sau estimate potrivit prezentului contract.

(2) In cazul facturarii unor cantitati estimate, regularizarea consumului se realizeaza la facturarea serviciilor pentru luna urmatoare si/sau in luna efectuarii citirii contorului de bransament.

Locatarii din condominii, împreună cu reprezentantul legal al acestora (Asociația de proprietari) are obligația legala de a lua toate masurile, astfel încât toata apa furnizata  in condominiu(bloc, scara) sa ajungă la utilizatori, evitând apariția diferențelor dintre înregistrarea contorului de branșament si suma consumurilor de pe acel branșament care sunt suportate in totalitate de către utilizatori. Constituirea unei forme de organizare Asociatie de locatari sau proprietari este obligatorie . Pana la încheierea contractelor de furnizare a apei cu reprezentatul legal al locatarilor, împărțirea consumurilor o face operatorul de servicii, pentru ca locatarii sa beneficieze de acest serviciu.

            Conform art.63 din Legea nr.196/2018 privind infiintarea, organizare si functionarea asociatiilor de proprietari si administrarea condominiilor” administrarea, exploatarea, intretinerea, repararrea, reabilitarea si/sau modernizarea, dupa caz, a proprietatii comune aferente condominiului sunt in sarcina asociatiei de proprietari, iar cheltuielile legate de aceste activitati reprezinta cheltuieli comune”

De asemenea, citirea repartitoarelor de costuri(apometre) si repartizarea consumurilor pe utilizatorii din condominii revine exclusiv reprezentantului legal (Asociatia de proprietari). Legea 196/2018 privind înființarea, organizarea si funcționarea asociațiilor de proprietari si administrarea condominiilor, la art. 53 prevede: (…) stabilește modalitățile si transele de plata a contribuțiilor fiecărui proprietar, pentru fiecare din categoriile de cheltuieli, conform reglementarilor in vigoare” . In cheltuielile asociației de proprietari sunt incluse, conform  art.88 si „cheltuieli cu privire la „citirea, calculul si gestiunea consumurilor individuale de apa rece(…)”.

Referitor la cota de TVA aplicata serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare Art.291 alin(2). lit (i)- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (începând cu data de 01.01.2019), prevede aplicarea cotei reduse de 9%, asupra bazei de impozitare pentru serviciile de alimentare cu apa si canalizare.

Societatea Aquavas SA Vaslui – Sucursala Vaslui, are in administrare, întreținere si reparare, instalațiile de alimentare cu apa de pe domeniul public, pana la contorul de branșament. Instalațiile comune ale locatarilor din condominii sunt proprietatea comuna a colocatarilor si se administrează, întrețin si repara de către firme autorizate, cu sursa de finanțare asigurata de către proprietari.

Informatii cu privire la Cadrul legislativ privind serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare se regasesc si pe site-ul oficial al Aquavas https://www.aquavaslui.ro in sectiunea „Legislatie”