Concurs de încadrare din sursă externă  în sistemul penitenciar

În vederea încadrării ca polițist de penitenciare, Penitenciarul Vaslui scoate la concurs, din sursă externă, 3 posturi de agent în cadrul sectorului economico-administrativ, astfel:

Agent contabil – 1 post

Agent responsabil popotă – 1 post

Agent magaziner – 1 post

La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile generale, precum şi condiţiile specifice de ocupare a posturilor.

Detalii despre condiţiile generale și specifice, tematică, bibliografia, probele de concurs, centrele de concurs şi metodologiile probelor practice de verificare a aptitudinilor vor putea fi obținute  accesând  link-ul de pe site ul Penitenciarului Vaslui:

http://anp.gov.ro/penitenciarul-vaslui/2021/09/21/21-09-2021-concurs-de-ocupare-din-sursa-externa-a-3-trei-posturi-vacante-de-executie-agent-in-cadrul-sectorului-economico-administrativ/

http://anp.gov.ro/penitenciarul-vaslui/wp-content/uploads/sites/43/2021/09/Anunt-concurs.pdf

Etapă preliminară

– Testare psihologică pentru toți candidații;

– Fișa medicală (după obținerea avizului psihologic);

Probele de concurs sunt:

  1. Interviul – pentru toate posturile;
  2. proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor specifice postului – pentru toate posturile;
  3. proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului, pentru posturile de agent responsabil popotă și agent contabil;

http://anp.gov.ro/penitenciarul-vaslui/wp-content/uploads/sites/43/2021/09/Anexa-1.pdf

http://anp.gov.ro/penitenciarul-vaslui/wp-content/uploads/sites/43/2021/09/Anexa-3.pdf

http://anp.gov.ro/penitenciarul-vaslui/wp-content/uploads/sites/43/2021/09/Anexa-2.pdf

Centrul de concurs pentru toate cele 3 posturi este Penitenciarul Vaslui

Termenul limită de depunere a dosarelor de candidat complete, (cu excepția fișei medicale și a chitanței aferente taxei de concurs), la structura de Resurse umane din cadrul Penitenciarului Vaslui este 12  octombrie 2021.

Concurs de încadrare din sursă externă  în sistemul penitenciar

 În vederea încadrării ca polițist de penitenciare, Penitenciarul Vaslui scoate la concurs, din sursă externă, 1 post de preot, centrul de concurs Penitenciarul București Jilava La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile generale, precum şi condiţiile specifice de ocupare a posturilor.

Detalii despre condiţiile generale și specifice, tematică, bibliografia, probele de concurs, centrele de concurs şi metodologiile probelor practice de verificare a aptitudinilor vor putea fi obținute  accesând  link-ul de pe site ul Penitenciarului Vaslui.

http://anp.gov.ro/blog/concurs-de-ocupare-a-10-posturi-de-preot-din-cadrul-sectorului-reintegrare-sociala-din-unitatile-penitenciare/

Etapă preliminară

– Testare psihologică pentru toți candidații;

– Fișa medicală (după obținerea avizului psihologic);

Probele de concurs sunt:

  1. Interviul;
  2. proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor specifice postului

Termenul limită de depunere a dosarelor de candidat complete, (cu excepția fișei medicale și a chitanței aferente taxei de concurs), la structura de Resurse umane din cadrul Penitenciarului Vaslui este 07 noiembrie 2021.