Competențe noi pentru 12 cadre didactice de la Școala ”Alexandra Nechita” Vaslui

În perioada 27 octombrie – 05 noiembrie 2023, au avut loc primele 12 mobilități din cadrul Proiectului ERASMUS+ aș școlii Gimnaziale ”Alexandra Nechita” Vaslui. Astfel, 12 cadre didactice (nivel preșcolar, nivel primar, nivel gimnazial) au participat la cursuri de formare, care au vizat atingerea obiectivelor propuse pentru primul an de proiect din cadrul acreditării, după cum urmează:

                – îmbunătățirea tehnicilor de predare-învățare-evaluare interactive prin facilitarea: creativității, gândirii critice, colaborării, comunicării interpersonale și utilizării jocului ca fundament al procesului educativ în scopul creșterii randamentului școlar al elevilor;

                – facilitarea schimbării comportamentale a preșcolarilor/elevilor, cadrelor didactice și părinților elevilor prin aplicarea în cadrul orelor de curs/atelierelor de lucru/lectoratelor cu părinții, a tehnicilor, metodelor, exercițiilor și resurselor dobândite în cadrul stagiilor de formare.

                Cursurile de formare la care au participat cele 12 cadre didactice ale școlii au fost:

  1. ,,Game Based Learning” – curs ce s-a desfășurat în localitatea Split, Croația,
  2. ,,The 4 C’s: Creativity, Critical Thinking, Communication and Collaboration in Schools” – curs ce s-a desfășurat în Berlin, Germania.

Experiența dobândită de cele 12 cadre didactice va fi valorificată în cadrul activităților ce vor fi organizate în perioada următoare, activități la care întreaga comunitate este invitată să participe.