Caz pozitiv de pestă porcină la Banca

Prefectul Mircea GOLOGAN a convocat în data de 16 martie, la solicitarea D.S.V.S.A. Vaslui, Centrul Local de Combatere a Bolilor ( CLCB) – Județul Vaslui, care a aprobat Planul de măsuri pentru combaterea Pestei Porcine Africane pentru confirmarea focarului de Pestă Porcină Africană în localitatea Banca, comuna Banca conform Buletinului de analiză nr. 11504/16.03.2020 emis de către I.D.S.A. BUCUREȘTI .

În data de 10.03.2020, în jurul orei 14:30 proprietarul a informat telefonic medicul veterinar de liberă practică din C.S.V.A. Banca că are patru capete porcine din care trei capete bolnave. Medicul veterinar din cadrul C.S.V.S.A. Banca a examinat animalele și a dispus să se deplaseze asistentul Boca Florin în vederea începerii tratamentului la trei capete suine care erau febrile.

Menționăm că suina identificată cu crotalia RO3574740023 nu era febrilă, iar tratamentul nu a fost efectuat deoarece proprietarul intenționa să-l sacrifice a doua zi. Pe data de 11.03.2020 personalul sanitar veterinar a continuat tratamentul la cele trei capete unde a constatat o îmbunătățire a stării generale, inclusiv revenire apetit.
De asemenea a observat ca în exploatație suina care nu a fost supusă tratamentului era sacrificată pentru consum propriu, depozitată în lada congelator, iar masa gastrointestinală a fost îngropată în incinta gospodăriei conform declarației proprietarului. Crotalia cu numărul de identificare RO3574740023 nu a fost predată către medicul veterinar deoarece era arsă, dar în aceeași zi, s-a completat și formularul de declarare eveniment, sacrificare pentru consum propriu, F3 serie C 6677626/ 11.03.2020 și s-a înregistrat în BND. Suplimentar, personalul veterinar a informat verbal proprietarul să nu înstrăineze carnea de la porcul sacrificat și să-l consume doar în exploatația proprie.

Ulterior, pe data de 12.03.2020, starea celor trei capete suine cu numerele de identificare: RO3574740022, RO3574740024 și RO3574739972 s-a înrăutățit și medicul veterinar a decis continuarea tratamentului și a recoltat de la cei trei porci, probe de sânge, pe EDTA, care au fost afluite la L.S.V.S.A. Vaslui cu cererea de analiză nr. 56 din 12.03.2020 și a informat telefonic D.S.V.S.A. Vaslui, respectiv CSVSAO Bârlad II și SCOSBA despre această situație, inclusiv trimiterea de probe la Laboratorul Județean.

Pe data de 12.03.2020 un reprezentat al D.S.V.S.A. Vaslui s-a deplasat în exploatație în vederea efectuării anchetei epidemiologice, ocazie cu care au fost depistate trei suine cu numerele de identificare RO3574740022 F – vârsta 5 luni , RO3574740024 M – vârsta 5 luni și RO3574739972 M – vârsta 6 luni, cu semne clinice de boală respectiv: stare generală modificată, febra 41,8 – 42,4, apetit capricios, abatere, semne care nu pot exclude pesta porcină africană, drept pentru care s-a dispus punerea sub supraveghere sanitară veterinară a exploatația RO1622100295 a domnului Apostu Lascar cu decizia numărul 213/12.03.2020 și înregistrată la D.S.V.S.A. Vaslui cu numărul 5607/13.03.2020.

De asemenea, s-a emis documentul de punere sub sechestru cu numărul 214/12.03.2020 a unei cantități de 21,5 kg de carne, rezultată în urma sacrificării tradiționale a porcului pentru consum propriu din data de 11.03.2020.

Pe 13.03.2020 suina cu numărul de identificare RO3574740022 a decedat si personalul veterinar de la C.S.V.A. Banca a afluit cadavrul către L.S.V.S.A. Vaslui cu cererea de analiză numărul 58 / 13.03.2020. Menționăm că acesta a fost transportat din exploatația domnului Apostu Lascăr către L.S.V.S.A. cu autoutilitară D.V.S.A. Vaslui.

Probele de organe și țesuturi recoltate de la cadavrul menționat mai sus au fost afluite cu CA nr. 5552 / 13.03.2020, la IDSA București în vederea confirmării prin identificarea genomului virusului pestei porcine africane prin Real Time, PCR și detecția antigenului virusului pestei porcine africane prin imunofluorescență directă.
Cu cererea de analiză 5449 din data de 12.03.2020, probele au fost afluite la LSVSA Iași în vederea confirmării/infirmării PPA.

În cursul zilei de 13.03.2020 L.S.V.S.A. Iași a emis buletinul de analiză nr. 10717/13.03.2020, înregistrat la DSVSA Vaslui cu numărul 5606 /13.03.2020, rezultatul fiind pozitiv în ceea ce privește identificarea genomului virusului pestei porcine africane prin Real Time PCR.

La nivelul L.S.V.S.A. Vaslui s-a procedat la recoltarea de probe organe si țesuturi care au au fost afluite la IDSA București, cu cererea de analiză numărul 5552 din data de 13.03.2020, în vederea confirmării/infirmării PPA.

Urmarea emiterii buletinului de analiză 10717/13.03.2020, de către LSVSA Iași, înregistrat la D.S.V.S.A. Vaslui cu numărul 5606 /13.03.2020, cu rezultat pozitiv în ceea ce privește identificarea genomului virusului pestei porcine africane, s-a procedat la confiscarea cantității de 21.5 kg carne de porc cu documentul de confiscare numărul 218 / 13.03.2020 și afluit la incineratorul LSVSA Vaslui vederea incinerării.

În data de 13.03.2020 în urma întrunirii membrilor CLCB s-a emis Decizia nr. 11 privind aprobarea planului de măsuri pentru suspiciunea focarului de PPA în gospodăria domnului Apostu Lascăr cod exploatație RO 1622100295 din localitatea Banca, comuna Banca.

Urmare a aprobării planului de măsuri, a fost emisă decizia de ucidere numărul 5609 din 13.03.2020 în suspiciune, a celor 2 ( două ) capete de porcine existente în gospodăria domnului Apostu Lascăr și a 5 (cinci) capete de suine din gospodăriile învecinate, pentru prevenirea diseminării bolii, respectiv:
Răducanu Petrache – 2 porci;
Dima Constantin – 2 porci;
Crăciun Sofia – 1 porc.
În data de 14.03.2020 s-a întrunit comisia în vederea evaluării suinelor din cele patru exploatații pentru acordarea despăgubirii.
La data de 13.03.2020 a fost emisă o decizie de instituire a unui filtru dezinfector rutier la ieșirea din localitatea Banca, filtru ce va funcționa în perioada 13.03-19.03.2020.

Măsuri generale
– se vor pune în aplicare, imediat, mijloacele de investigare oficiale cu scopul de a confirma sau infirma prezența bolii, în conformitate cu procedurile stabilite în manualul de diagnostic pentru PPA ce are drept bază legală Decizia Comisiei 422/2003;

– efectuarea recensământului tuturor categoriilor de porci din exploatație și pentru fiecare categorie să se precizeze numărul de porci deja bolnavi, morţi sau susceptibili de a fi infectaţi;
-recensământul se va actualiza pentru a ţine seama de porcii născuţi și morţi în perioada de suspiciune; datele acestui recensământ vor fi produse la cerere și vor putea fi controlate la fiecare vizită;

-se vor aplica măsuri corespunzătoare în vederea distrugerii rozătoarelor sau a insectelor;
– orice ieșire din exploataţie a carcaselor de porci face obiectul unei autorizaţii eliberate de autoritatea competentă;

– interzicerea ieșirii din exploataţie a cărnii, a produselor din carne de porc, a materialului seminal, a ovulelor sau a embrionilor de porci, a furajelor, ustensilelor și a altor obiecte și deșeuri susceptibile de a transmite pesta porcină africană, cu excepţia cazului în care autoritatea competentă a eliberat o autorizaţie în acest sens; carnea, produsele din carne de porc, materialul seminal, ovulele și embrionii nu se pot scoate din exploataţie în scopul comerţului intracomunitar;
– circulaţia persoanelor înspre sau dinspre exploataţie să fie supusă unei autorizaţii scrise din partea autorităţii competente;

– intrarea sau ieșirea vehiculelor înspre sau dinspre exploataţie să fie supusă unei autorizaţii scrise a autorităţii competente;

– utilizarea mijloacelor corespunzătoare de dezinfecţie la intrările și ieșirile clădirilor ce adăpostesc porcii și ale exploataţiei însăși; orice persoană care intră sau iese din exploataţiile de porci trebuie să respecte măsurile de igienă adecvate, necesare pentru a reduce riscul propagării virusului pestei porcine africane;

– de asemenea, toate mijloacele de transport trebuie să fie dezinfectate minuţios înainte de a ieși din exploataţie;

– un poster/avertizare cu textul: „Intrarea interzisă, suspiciune pestă porcină africană” se va amplasa de către autoritatea competentă locală la intrarea în exploataţie, într-un loc cât mai vizibil și să fie colorat cât mai intens;
– autoritatea competentă locală (medicul veterinar de liberă practică împuternicit) va afișa în localitatea în care apare suspiciunea, informări pentru crescătorii de porcine asupra caracteristicilor și simptomatologiei PPA și un rezumat informativ despre modul de combatere a acesteia (politica de eradicare, de compensare etc.).

Astfel de informări se pot afișa la panoul Consiliului Local sau în locuri publice cu vizibilitate maximă, ori se vor da comunicate repetate în mass-media locală.

În vederea informării cetăţenilor cu privire la suspiciunea/confirmarea pestei porcine pe teritoriul unei localităţi, Primăria locală emite dispoziţii de înștiinţare și informare a cetăţenilor privind măsurile ce trebuie luate pentru limitarea răspândirii bolii.
Acest tip de dispoziţie se afisează în locuri publice, cât mai vizibil, pentru a putea fi citite de cât mai mulţi cetăţeni.

REVENIM CU PRECIZĂRI PENTRU CRESCĂTORII DE ANIMALE (PORCINE) A MĂSURILOR CARE TREBUIE LUATE ÎN CAZUL APARIȚIEI UNEI SUSPICIUNI DE ÎMBOLNĂVIRE LA ANIMALE

În timpul suspiciunii unui focar de pestă porcină africană condiţiile de intrare/ieșire în/din exploataţie sunt:

– nu se vor vizita decât adăposturile ce prezintă interes pentru inspecţia în scopul anchetei epidemiologice iniţiale. Vizitarea clădirilor cu animale susceptibile, în timpul suspiciunii unui focar de pestă porcină africană, crește riscul ca boala să fie diseminată între clădirile din exploataţii sau chiar în afara exploataţiilor din moment ce boala este greu de detectat clinic;
– numai persoanele care sunt necesare pentru investigarea bolii pot avea acces în exploataţie, până la elucidarea suspiciunii. Aceste persoane trebuie să respecte cerinţele minime de biosecuritate menţionate.

Obligaţiile proprietarilor și fermierilor la suspectarea pestei porcine africane
Până la sosirea medicului veterinar oficial, persoanele fizice și juridice care deţin suinele suspecte au următoarele obligaţii:
a) să izoleze animalele bolnave sau suspecte de boală;
b) să păstreze cadavrele animalelor moarte, carnea ori produsele obţinute prin tăierea de necesitate, fără a le înstrăina ori valorifica;

c) să nu permită circulaţia animalelor și a persoanelor în locurile presupuse a fi contaminate;
d) să păstreze furajele care au venit în contact cu animalele bolnave sau care sunt suspecte de contaminare, fără a le administra altor animale;
e) să păstreze izolate ustensilele de grajd, așternutul, mijloacele de transport folosite și orice alte obiecte care pot fi purtătoare de contagiu.

Anunţarea suspiciunii ori apariţiei unei boli transmisibile la animale sau de la animale la om, precum și a cazurilor de tăieri de urgenţă sau de moarte a animalelor constituie o obligaţie legală pentru toţi deţinătorii și îngrijitorii de animale (persoane fizice sau juridice) și pentru personalul medical veterinar sau tehnic care, prin activitatea pe care o desfășoară, vine în contact cu animalele sau cu produsele de origine animală.
Facem apel din nou, pe această cale la cetățeni, crescătorii de porcine, să anunțe de urgență medicul veterinar în situația în care apar modificări în statusul de sănătate al porcinelor din gospodăriile proprii sau apar cazuri de mortalitate în rândul porcinelor.

Pe fiecare fond de vânătoare din zona afectată se va realiza catagrafia efectivului de mistreți și prădători. Paznicii de vânătoare vor efectua patrulări zilnice, pentru a depista porci mistreți morți sau bolnavi.
Este permisă sacrificarea tradițională a porcilor crescuți în gospodăriile populației pentru consumul propriu, dar în cazul în care proprietarul de porcine constată modificări ale stării de sănătate a animalului, va anunța de urgență medicul veterinar de liberă practică împuternicit de la nivelul Circumscripției Sanitare Veterinare de Asistență de pe raza teritorială respectivă, în vederea examinării antemortem sau post-mortem a animalului și a recoltării de probe ( dacă situația o impune), în vederea examinării de laborator.

Este obligatorie anunțarea medicului veterinar de liberă practică dacă:
a)înainte de sacrificare, apar unele modificări a stării de sănătate a animalului ( inapetență, febră, pielea se înroșește, apoi devine cianotică, arcuire a spatelui, mers greoi, vomă sangvinolentă, diaree abundent sangvinolentă, etc.);
b) după sacrificarea animalului există unele modificări ale organelor interne și anume: splină mult mărită de culoare roșie sau neagră, ficat mult mărit, numeroase hemoragii ( la nivelul limfonodulilor, seroaselor), acumulări de lichide în cavități, etc.

Precizăm că în cazul confirmării unui focar de Pestă Porcină Africană la porcinele din gospodăriile populației care sunt identificate, proprietarii de porcine vor fi despăgubiți, în condițiile respectării legislației sanitar-veterinare.

Totodată atragem atenţia cetăţenilor că este interzis consumul cărnii de porc fără a fi efectuat examenul trichineloscopic al acesteia.
În acest scop sunt rugaţi să se prezinte la medicul veterinar cu probe de carne în vederea efectuării examenului trichineloscopic.

Având în vedere evoluţia alarmantă a virusului pestei porcine africane pe teritoriul judeţului Vaslui, DSVSA Vaslui împreună cu Instituţia Prefectului, face un apel către primari, consiliile locale şi către cetăţeni să trateze cu maximă responsabilitate acţiunile care ţin de prevenirea răspândirii virusului şi recomandă să respecte cu stricteţe toate acţiunile impuse de autorităţile competente.
Orice suspiciune de boală trebuie comunicată de urgenţă medicului veterinar sau autorităţilor publice locale.

Numărul de telefon al „Call Center”-ului ANSVSA este: 0800.826.787, adresa de e-mail: callcenter@ansvsa.ro, iar la D.S.V.S.A. Vaslui, unde este organizat serviciu de permanenţă numărul de telefon este 0235421121, fax 0235 421278, e-mail : office-vaslui@ansvsa.ro şi poate fi apelat de către cetăţeni, pentru a sesiza nereguli în domeniul siguranţei alimentelor.

Această decizie a fost luată pentru a facilita cetăţenilor fie accesul la informaţii, fie pentru a sesiza nereguli din domeniul siguranţei alimentelor. Un alt motiv pentru organizarea serviciului este cel reprezentat de alerta privind creşterea nivelului de risc pentru pesta porcină africană.