Atenție, agricultori! Iată ce trebuie să stiți, dacă vreți să vindeți struguri

Avându-se în vedere faptul că, în perioada următoare, va începe campania de recoltare a strugurilor, reamintim deținătorilor de plantații viticole că, potrivit Legii viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole, nr. 164 / 24.06.2015, producătorii de struguri pentru vin, indiferent de suprafața cultivată, care comercializează struguri pentru vin din propria recoltă către persoane fizice și / sau juridice, au obligația de a ține evidența producției și a modului de valorificare a acesteia în carnetul de viticultor.

Ȋn baza prevederilor Ordinului M.A.D.R.nr. 224/2017 pentru aprobarea modelului de carnet de viticultor și a condițiilor de utilizare ale acestuia, carnetul de viticultor se emite, în scopul comercializării producției de struguri pentru vin, pentru cultivatorii de viță-de-vie din soiuri nobile de vin, ale căror suprafețe sunt înscrise în Registrul plantațiilor viticole.

Anual, carnetul de viticultor se vizează de către Direcția pentru Agricultură Județeană Vaslui, după verificarea datelor înscrise în Registrul plantațiilor viticole.

Registrul plantațiilor viticole reprezintă documentul de evidență pe parcele și soiuri a producției vitivinicole, obligatoriu pentru toate statele membre ale Uniunii Europene și constituie unicul mijloc de control asupra folosirii de către producătorii viticoli a ajutoarelor acordate de Uniunea Europeană.

În România, introducerea Registrului plantațiilor viticole a fost necesară și obligatorie în perioada de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană, astfel că prin Ordinul nr. 64/144/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor și al ministrului administrației publice a fost aprobat modelul Registrului plantațiilor viticole și implementarea acestuia în teritoriu.

Înscrierea parcelelor în Registrul plantațiilor viticole  a avut ca termen data de 15 iunie 2003, după această dată, operațiunile care pot fi efectuate fiind doar de modificare a datelor parcelelor viticole, defrișare,  plantare / replantare pe baza unei autorizații.