Anunț U.S.V. Iași : atribuire contract arendă

Universitatea pentru Științele Vieții ”Ion Ionescu de la Brad” din Iași, Aleea M. Sadoveanu nr 3, anunță organizarea procedurii de atribuire, prin selecție de oferte, a contractului de arendă pentru suprafața de 770 ha, teren cu destinație agricolă, situat administrativ în extravilanul com. Zorleni, jud. Vaslui, conform documentației aprobate.

Documentația de atribuire a contractului de arendă și calendarul desfășurării procedurii este afișat pe site-ul U.S.V. Iași (www.uaiasi.ro).

Caietul de sarcini se achiziționează contra sumei de 500,00 lei

Garanția de participare la procedura de atribuire a contractului de arendă este de 30.000,00 lei

Ofertele se vor depune la Registratura Universității pentru Stiințele Vieții ”Ion Ionescu de la Brad” din Iași, Aleea M. Sadoveanu nr. 3, în perioada 01 – 05.08.2022 ora 12:00.

Relații suplimentare: telefon: +40-232-407407, fax: = 40-232-260650, e-mail: rectorat@uaiasi.ro