Anunţ public privind luarea deciziei etapei de încadrare

„WPD ROMÂNIA WIND FARM 08 SRL,  titular al proiectului proiectul Alternativă construire traseu linie electrică subterană formată din cablu 110 kV și fibră optică, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Vaslui, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul proiectul Alternativă construire traseu linie electrică subterană formată din cablu 110 kV și fibră optică, propus a fi amplasat în județul Vaslui, municipiul Bârlad, Bulevardul Republicii, NC 73260, 73259, 81661 și Aleea Republicii III. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vaslui din strada Călugăreni, numărul 63, telefon 0335 401723, în zilele de luni – joi, între orele 800-1600 şi vineri între orele 800-1400, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmvs.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului – APM Vaslui”.

One thought on “Anunţ public privind luarea deciziei etapei de încadrare

Comentariile sunt închise.