ANUNȚ IMPORTANT PRIVIND ÎNCADRAREA ÎN GRAD DE HANDICAP

 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui informează persoanele interesate din județul Vaslui cu privire la faptul că, începând cu data de 31.01.2020, cererile-tip, însoțite de documentele necesare în vederea încadrării în grad de handicap a copilului sau, după caz, a persoanei adulte cu dizabilități, pot fi depuse și în format electronic, la următoarele adrese de e-mail:

Lista documentelor necesare în vederea încadrării în grad de handicap, precum și cererile -tip, pot fi descărcate de pe site-ul oficial al instituției www.dgaspc-vs.ro, secțiunea Formulare.

 Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0235-315138, interior 1132 sau 1141 ( privind încadrarea în grad de handicap a copilului) și interior 1134 sau 1115 (privind încadrarea în grad de handicap a persoanei adulte).