ANUNȚ Aquavas – INFORMARE

          Operatorul Regional de apă  AQUAVAS, in mod legal,  nu poate factura decât consumul înregistrat la contorul de branșament (bloc, scară), gestionarea eventualelor diferențe repartizate, așa cum prevede legea, pe fiecare unitate imobiliara (apartament), o pot face utilizatorii prin asociațiile de proprietari.

             Cantitatea de apă facturată depinde de corectitudinea transmiterii consumurilor, starea instalațiilor comune ale scării, eventualele consumuri de apă necontorizate din subsolul blocurilor  și posibilele intervenții ale  persoanelor neautorizate pentru repararea instalațiilor interioare.