16 octombrie – Ziua Naţională a Alimentaţiei şi a Combaterii Risipei Alimentare.

În 16 octombrie 2019, Direcția de Sănătate Publică Vaslui organizează campania de celebrare a zilei naționale a alimentației și a combaterii risipei alimentare în cadrul subprogramului de promovare a unui stil de viaţă sănătos al Ministerului Sănătăţii.

Campania este o inițiativă de informare şi de conştientizare a publicului larg privind problema siguranței  și a risipei alimentare la noi în ţară.

Desfăşurată sub sloganul ” Opriți risipa alimentară! Împreună să  păstrăm planeta verde!”, campania are ca obiective principale creşterea rolului şi a gradului de informare şi implicare a societăţii civile şi a publicului larg în realizarea şi implementarea politicilor publice în domeniul reducerii risipei de hrană din România și asigurarea siguranței alimentelor; promovarea pe agenda guvernamentală şi parlamentară a măsurilor privind reducerea risipei de alimente în România; conştientizarea decidenţilor politici asupra necesităţii aplicării urgente a Legii 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare şi a normelor de aplicare ale acesteia.

” Risipa de alimente este o problemă mondială care a căpătat o importanță din ce în ce mai mare pe agenda publică și politică din ultimii ani. Importanța acestui subiect va continua să crească, în special având în vedere nevoia de a hrăni o populație mondială aflată în creștere.

Asigurarea securității alimentare a populației, este obligația fiecărui stat. Problema securității alimentare, a accesului populației la produse agroalimentare de bază și de calitate corespunzătoare, constituie o preocupare majoră cu care se confruntă, într-o măsură mai mare sau mai mică, toate statele lumii, dar în primul rând cele subdezvoltate sau în curs de dezvoltare. Asigurarea securității alimentare pentru toți indivizii, contribuie la liniștea socială, la stabilitate și prosperitate.

La nivel judeţean, Compartimentul de Evaluare și Promovare a Sănătății din cadrul DSP  va desfășura, în perioada 15 – 20 octombrie, acțiuni informative în școli, care pot crește gradul de conștientizare cu privire la necesitatea reducerii risipei alimentare și asigurarea unei alimentații sigure”, a precizat  Mihaela Vlada, director executiv al DSP Vaslui.