16 candidați pe un loc, la concursul organizat de IPJ Vaslui prin încadrare directă

 183 de candidați s-au înscris la concursul organizat de Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui, pentru cele 11 posturi de ajutor șef de post, prin încadrare directă din sursă externă.

Informații complete cu privire la modalitatea de desfășurare a concursului se regăsesc pe site-ul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, în secțiunea https://vs.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs/anunt-concurs-incadrare-directa-din-sursa-externa-pentru-ocuparea-a-11-posturi-vacante-de-agent-de-politie-ajutor-sef-post-din-cadrul-i-p-j-vaslui.

În perioada 11 – 19 octombrie a.c., candidații, ale căror dosare au fost validate, vor participa la proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice.

La data de 23 octombrie a.c., va fi desfășurată proba scrisă, de tip test grilă.

Înscrierea candidaților se va realiza pe toate posturile de ajutor șef de post din cadrul Inspectoratului, urmând ca numirea candidaților declarați „admis„ să se realizeze în ordinea descrescătoare a notelor finale obținute.

În paralel,  Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui a scos la concurs 3 posturi de agenți de poliție și 13 posturi de ofițeri de poliție prin încadrare directă.

Data limită de depunere a cererilor de înscriere însoțite de documentația solicitată, este de 05.10.2021 doar până la orele 16:00, on-line la adresa de e-mail: sursaexterna@vs.politiaromana.ro. Dosarul de înscriere trebuie să fie complet până la această dată, ulterior nemaiputând fi depuse documente.

Posturile scoase la concurs sunt în specialitățile implementare proiecte, secretariat, documente clasificate și arhivă, pregătire profesională, siguranță școlară, criminalistică, investigații criminale, comunicații și informatică, investigarea criminalității economice, financiar și prevenirea criminalității.

În perioada 21 – 29 octombrie 2021, se va desfășura proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice, respectiv proba practică, în funcție de posturile pe care se candidează, dacă este prevăzută o astfel de probă. La data de 6 noiembrie 2021, va avea loc proba scrisă, de tip grilă.

Informații complete cu privire la posturile existente, programul înscrierilor, condițiilor de participare, documentele necesare și modalitățile de desfășurare a concursurilor se regăsesc pe site-ul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui  la link-ul:  https://vs.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs.